kondicijski trener,  vanjski suradnik

  • rođen 25.ožujka 1976. g. u Rijeci
  • fitnessom se bavi od 1995. , radio kao instruktor fitnessa u F.C. Lovorka
  • diplomirao na Ekonomskom Fakultetu u Rijeci, doktorirao na Hoteljerskom fakultetu u Opatiji
  • diplomirao na Kineziološkom Fakultetu u Zagrebu smjer viši sportski trener fizičke pripreme sportaša